تحقیق درباره تعيين نياز آبي گياه چغندر قند در شرايط مشهد در طول فصل رشد

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 12 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید . لینک دانلود پایین صفحه رابطه بين آب، خر طول فصل رشد,چغندر قند ,تحقیق درباره تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در شرایط مشهد در طول فصل رشد|ایی زِد|ezk
این فایل درباره ی تحقیق درباره تعيين نياز آبي گياه چغندر قند در شرايط مشهد در طول فصل رشد می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 12 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

رابطه بين آب، خاك، گياه و اتمسفر را مي‌‌توان به اين صورت توصيف كرد كه گياه براي زنده ماندن نياز به آب دارد و آب به صورت ذخيره در خاك موجود است. اتمسفر انرژي لازم براي گياه را تامين مي‌‌كند تا بتواند آب مورد نياز خود را از خاك دريافت كند. اين فرآيند به ظاهر ساده در يك سيستم بسيار پيچيده و مرتبط به هم صورت مي‌‌گيرد كه به آن زنجيره آب – خاك – گياه – اتمسفر گفته مي‌‌شود. هر يك از عناصر اين زنجيره متاثر از اجزاي ديگر بوده و بر ساير عناصر نيز اثر مي‌‌گذارند. به طوري كه هيچ فرآيندي از آن رانمي توان به صورت ساده و مستقل در نظر گرفت و اگر عملا گاهي اوقات از فرآيندهاي جداگانه اي مانند تعرق، جذب، تبخير و يا امثال آن بحث مي‌‌شود فقط از نظر ساده كردن موضوع و تبيين آن مي‌‌باشد.

گياه، در مناطق خشك و نيمه خشك كه مساله كمبود آب يكي از معضلات كشاورزي مي‌‌باشد، تعرق يكي از اساسي ترين فرآيندي است كه در زنجيره آب – خاك – گياه – اتمسفر صورت مي‌‌گيرد. حدود 90% اجزاء فعال گياه از آب تشكيل شده و بيش از 99% آب معرفي گياه صرف تعرق مي‌‌شود. تعرق فرآيندي است كه طي آن آب از طريق روزنه هاي گياه تبديل به بخار شده و از آن خارج مي‌‌شود. تعرق زماني انجام مي‌شود كه فشار بخار آب در داخل روزنه گياه بيشتر از فشار بخار آب در هواي مجاور بوده و روزنه ها نيز باز باشند تا دي اكسيد كربن بتواند براي انجام عمل فتوسنتز وارد گياه شود. بنابراين هرزمان كه روزنه ها باز باشند ولو اين كه در داخل خود برگ و يا در حد فواصل برگ و هواي مجاور مقاومت هايي صورت بگيرد، عمل تعرق انجام مي‌‌پذيرد.

خاك: در زنجيره آب – خاك – گياه – اتمسفر، خاك را مي‌‌توان مخزني دانست كه آب را موقتا در خود ذخيره كرده و سپس به تدريج در اختيار گياه قرار مي‌‌دهد. نيروهاي
موئينه اي و جاذب خاك كه به نام نيروهاي ماتريك (matric) معروفند مقدار قابل توجهي آب را در داخل منافذ خاك نگهداري مي‌‌كنند